Pilskie osiedla

Pila się zmienia, od czasów przed i powojennych miasto rośnie, przybywa liczba mieszkańców, powstają nowe osiedla i zabudowania. Piła ma obecnie sześć dzielnić:

Gładyszewo – jest to najmniejsza dzielnica Piły ponieważ zamieszkuje ją niespełna pół tysiąca osób. Zlokalizowana jest w północno-zachodniej części miasta. Dzielnica zabudowana jest głównie domkami jednorodzinnymi, zarówno w architekturze powojennej jak i domkami nowo budowanymi. To atrakcyjne miejsce jeśli chcesz postawić własną chatę.

Jadwiżyn– położony jest nad rzeką Gwdą w rejonie północno-wschodnim. Na terenie osiega zlokalizowane jest lotnisko wojskowe oraz od blisko kilkunastu lat osiedle domów wielorodzinnych. Przed wojną dzielnica była głównie nie zabudowana a jej zabudowę tworzyło osiedle domów jednorodzinnych.

Koszyce– położone w północnej części miasta, obecnie intensywnie rozwija się dzięki osiedlu Zielona Dolina.

Motylewo– jest to dzielnica która została włączona do Piły zupełnie niedawno bo 1992 roku, powstaje tu nowe osiedle domków jednorodzinnych.

Staszyce– osiedle położone na wzgórzach, zlokalizowane są tutaj głównie domki jednorodzinne w architekturze przedwojennej oraz kamienice wielorodzinne także z tego okresu. W dzielnicy Staszyce jest cmentarz komunalny i Szpital.

Zamość– dzielnica położona na wschodzie miasta, dawniej nosiła nazwę Przedmieścia Bydgoskiego z uwagi na kierunek dróg komunikacyjnych w kierunku miasta Bydgoszczy. Główna cechą tej dzielnicy to duża liczba obiektów o charakterze zabytkowym.