DziaLka do kupienia w miejscowości Warszawa o powierzchni 1004.00m2

DziaLka na sprzedaz Warszawa BialolekaMiasto natomiast zobowiązało się do zbudowania tej drogi do dnia 31. Parametry te wraz z wymiarami działki (40,5×24,8m) pozwalają na elastyczne podejście do przystosowania tej nieruchomości, w tym realizację budynków dwupokoleniowych (na sąsiednich działkach trwa właśnie budowa dwóch tego typu domów). Właściciele działek, zgodnie z umową nr 273/2011 podpisaną w dniu 14. Po zrealizowaniu kanalizacji plan miejscowy dopuszcza również zabudowę bliźniaczą jak i szeregową. Działka przeznaczona jest pod zabudowę jednorodzinną wolnostojącą w tym o charakterze dwupokoleniowym jak i usługi nieuciążliwe (typu biuro, przedszkole itp. Położona jest w prężnie rozwijającym się rejonie białołęki-wsi w odległości niespełna 1km od przebudowywanej trasy toruńskiej oraz bezpośredniej bliskości ul. Powierzchnia zabudowy przewidziana w planie miejscowym to maksymalnie 40% w stosunku do powierzchni działki, przy wskaźniku intensywności zabudowy równym 0,6 oraz maksymalnej wysokości 12m. ) wbudowane stanowiące do 50% powierzchni użytkowej budynku. W drodze przy działce doprowadzona jest sieć elektroenergetyczna a także gazociągowa. 2011 roku z miastem stołecznym warszawa zapewnili finansowanie budowy drogi dojazdowej do działek z kostki bauma wraz z odwodnieniem. Z końcem maja 2011 została ukończona budowa wodociągu. W tym celu od potencjalnych nabywców pobierana jest przez sprzedających kwota 45000zł jako partycypacja w kosztach budowy drogi dojazdowej. Na rok 2012 planowana jest realizacja kanalizacji.

Tags: , , ,

Dodaj komentarz