DziaLka do sprzedania w miejscowości Warszawa o powierzchni 1700.00m2

DziaLka na sprzedaz Warszawa Bielany– wysokość 15m mierzona od istniejącego poziomu terenu do najwyższego punktu kalenicy dachu. Zespołów garaży pod warunkiem użytkowego wykorzystania dachów. Działka leży na terenie objętym planem zagospodarowania przestrzennego. 2 warunki zabudowy a także zagospodarowania terenu:. (wymiary prawie 19 metrów na prawie 90 metrów), mieszcząca się w warszawie – dzielnicy bielany, okolice ul. Przeznaczenie podstawowe usługi, zabudowa mieszkaniowa ustala się adaptację istniejącej zabudowy usługowej z możliwością modernizacji, przebudowy a także rozbudowy; dopuszcza się zabudowę usługową, nieuciążliwą a także nie obniżającą standardu mieszkaniowego otaczających terenów mieszkaniowych; dopuszcza się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w formie zabudowy wolnostojącej, bliźniaczej jak i małych domów mieszkalnych. Podział wtórny działek możliwy pod warunkiem zapewnienia dojazdu do nowo utworzonych działek od ulic wyznaczonych w planie. /1000m2pu dla zabudowy usługowej. Powierzchnia biologicznie czynna – dla zabudowy usługowej – 30% – dla zabudowy jednorodzinnej oraz małych domów mieszk. Potrzeby w zakresie parkowania muszą być zaspokojone na terenie własnym w ilości. – 400m2 dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej. – 600m2 dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej. Sprzedaży podlega prawo własności nieruchomości. Zakazuje się realizacji garaży jednokondygnacyjnych na poziomie terenu. – 2 stanowiska/1 dom (lokal) dla zabudowy. Do ceny należy doliczyć podatek vat.

Tags: , , ,

Dodaj komentarz