DziaLka do sprzedania w miejscowości Warszawa o powierzchni 6100.00m2

DziaLka na sprzedaz Warszawa Wilanow5 m) dopuszca sie dodatkowe kondygnacje ukryte w dachu budynku. Dopuszcza się lokalizację stacji trafo 15/0,4kv. Intensywność 0,4 z wyjątkiem usług hotelowych. Powierzchnia biologicznie czynna 70%. Preferowana zabudowa usługowa – hotel + parking naziemny ( również wielopoziomowy ) o max. Również dopuszcza się zabudowę usługową typu hotelowego, oświaty – szkoły, przedszkola, kluby. Wysokość zabudowy do 2 kondygnacji dla domów jednorodzinnych, dla usług hotelowych okreslona jest na maksimum 4 kondygnacje (14. Powierzchnia całkowitej niespełna 6000m2. Teren o powierzchni 6113m2 ( 45×135 ) szer.

Tags: , , ,

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.