DziaLka do zakupu w miejscowości Ożarów Mazowiecki (gw) o powierzchni 9717.00m2

W niedalekiej odległości, powstaje obwodnica. Miejsce nadające się pod usługi, biura, magazyny, hotel, inne. Działka leżąca w dobrej lokalizacji, wylot z piastowa do trasy poznańskiej. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna a także usługowa,wbudowane usługi towarzyszące lub usługi w zakresie;handlu ekspozycyjnego,handlu hurtowego,ochrony zdrowia a także opieki społecznej,kultury ,turystyki a także sportu(hotel, motel,pensjonat),obsługi nieruchomości,wynajmu ,poczty, telekomunikacji, hoteli , restauracji,posrednictwa finansowego,administracji,,edukacji,działalności weterynaryjnej,drobnych usług rzemielśniczych(takich jak usługi fryzjerskie,kosmetyczne , pralnicze oraz drobne usługi naprawcze sprzętu codziennego użytku)obiekty sprzedaży paliw do pojazdów, olejów opałowych, bazy pojazdów transportu towarowego oraz obiekty obsługi technicznej a także naprawy pojazdów mechanicznych.

Tags: , , ,

Dodaj komentarz