DziaLka do zbycia w miejscowości Wrocław o powierzchni 30267.00m2

DziaLka na sprzedaz Wroclaw Kloda270m2 stanowią tereny przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną wolnostojącą,. Oferta skierowana do deweloperów!. Dla terenów przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną wolnostojącą lub szeregową, założono budowę czterech domów w zabudowie szeregowej co umożliwia powierzchnię zabudowy prawie 384m2 oraz powierzchnię użytkową mieszkaniową (pum) prawie 768m2. 881m2 tereny pod zabudowę wielorodzinną,. 820m2 tereny przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną wolnostojącą lub szeregową,. 630m2 powierzchni zabudowy, co daje łącznie powierzchnię użytkową mieszkaniową (pum) nieco ponad 21. Pozostałe tereny przeznaczone zostały w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu na inwestycje celu publicznego (nieco ponad 6. Na wszystkich terenach wchodzących w skład działek dopuszcza się usługi jako funkcję uzupełniającą. Łączna powierzchnia działek wynosi 30. Obie działki w całości objęte są mpzp. Zgodnie z wytycznymi mpzp dla terenów przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną wolnostojącą, założono budowę siedmiu domów jednorodzinnych o pow zabudowy 700m2 co daje szacunkowo niespełna 1. Oferta sprzedaży dotyczy dwóch działek sąsiadujących ze sobą, oddzielonych pasem. 033m2 tereny przeznaczone pod zabudowę wielorodzinną z usługami,. 178m2 pod zabudowę wielorodzinną o zwiększonej intensywności. 480m2 powierzchni użytkowej mieszkaniowej (pum).

Tags: , , ,

Dodaj komentarz